Víkendová nebo 1-denní setkání - Přihláška účastníka výpravy

Uvedená data nebudou poskytnuta třetí osobě.

Po odeslání formuláře obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o přihlášení.


Termín výpravy :

21.06.2019 - 23.06.2019   Víkendové setkání - "Slovenské písky"   (Offroad, SUV, ATV)
                                                  účastnický poplatek: 2.300,- Kč/vozidlo (Přihlášení a zaplacení min. týden předem přes účet)
                                                  účastnický poplatek: 2.600,- Kč/vozidlo (Přihlášení a zaplacení na místě v den konání akce)
                                                  specifický symbol: 8-2019-42

 
Zpět na výběr termínu
 
  V případě, že je v průběhu akce přesun trajektem či letadlem, je nutné vyplnit všechna pole !  
Jméno, příjmení :   datum nar.:
Mobil/Tel.:   E-mail :
Adresa :
č. pasu :   krevní skup.:   velikost trička:
Značka vozu (výrobce) :   Typ vozu :
rok výr.:   ujeté km :   SPZ :
Zkušenost v terénu : minimální   základní   velmi dobrá
Počet členů posádky : žádný   1   2   3   4   (max.4 osoby/vůz)
členové posádky

Jméno:
bydliště:
č.pasu: datum nar.: krev.skup.:
e-mail: telefon: velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu: datum nar.: krev.skup.:
e-mail: telefon: velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu: datum nar.: krev.skup.:
e-mail: telefon: velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu: datum nar.: krev.skup.:
e-mail: telefon: velikost trička:
 
Poznámky :


Platba a storno poplatky

Stanovená cena obsahuje pouze poplatek za průvodce, který zahrnuje organizační zajištění jedním profesionálním průvodcem/zdravotníkem, který má letité zkušenosti z podobných akcí, zajištěn je podrobný itinerář předem připravené trasy. Technicky zajišťuje celou akci organizační vůz nebo ATV s expediční výbavou.
Cena nezahrnuje ostatní náklady na cestu posádky nebo účastníka, které jsou specifikovány u jednotlivých destinací.

Stanovená cena je splatná do 10 dnů od podání přihlášky. Přihláška je přijata za platnou až po úhradě stanovené ceny. V případě, že je větší počet zájemců, platí pořadí přihlášek dle úhrady k termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je u výprav-expedic s vlastním vozem vždy 30 dnů před odjezdem a u výprav-expedic s leteckou přepravou se zapůjčením vozů 60 dnů před odjezdem - individuálně se lze přihlásit i po tomto termínu je-li volné místo, po tel.dohodě. V případě, že do 30dnů/60dnů před odjezdem nebude závazně přihlášen minimální počet účastníků, bude cena vrácena v plné výši do 10 dnů.

Storno poplatky - u výprav-expedic s vlastním vozem do 60 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 59 až 31 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 30 dnů před odjezdem 100%.
U výprav-expedic s leteckou přepravou se zapůjčením vozů do 90 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 89 až 61 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 60 dnů před odjezdem 100%.
V případě podání storna přihlášky, bude účastnický poplatek po odečtení uvedených storno poplatků vrácen do 30 dnů ode dne podání. Zálohy na náklady hrazené účastníkem (lodní lístky, letenky, ubytování, půjčovné, atd.) budou po odečtení storno poplatků jednotlivých společností vráceny do 45 dnů ode dne podání.
 


Souhlasím a ztvrzuji, že jsem se seznámil se všemi skutečnostmi obsaženými v této přihlášce a tyto bezezbytku přijímám.

  • Všichni účastníci, jejich spolujezdci a veškeré další osoby, které se pořádané akce zúčastní, jsou povinni se plně řídit pokyny pořadatelů.
    V případě opakovaného nebo hrubého porušení pokynů pořadatele, je možné účastníka vyloučit z pořádané akce s okamžitou platností bez dalších náhrad.
  • Všichni účastníci budou používat výhradně vytýčené a předem pořadatelem určené trasy. V případě, že z trasy vyjedou, přebírají veškerou právní a hmotnou odpovědnost za způsobené škody a to v plném rozsahu.
  • Všichni účastníci, zejména jezdci a spolujezdci berou na vědomí, že se účastní pořádané akce plně na vlastní nebezpečí. To znamená, že veškeré poškození vozidel, stejně tak, jako utrpění újmy na zdraví, jdou k jejich tíži.
  • Všichni účastníci jsou povinni se řídit všemi platnými, obecně závaznými právními předpisy, včetně vyhlášek.

Souhlasím s registrací mých osobních dat pro interní účely ORE. Data nebudou poskytnuta třetí osobě.

 
 

Platbu provedu :
bankovním převodem
      Off Road EXPEDITIONS s.r.o.
      Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4943000389/0800
      IBAN: CZ4008000000004943000389
      var. symbol: Vaše datum narození bez teček,   konst. symbol: 0308,   SPECIFICKÝ SYMBOL: 8-2019-42 (nezapomeňte zadat do příkazu k úhradě)
hotově
 

Uvedenou přihlášku beru jako závaznou a souhlasím s uvedenými storno podmínkami.
Přihláška je přijata za podanou až po úhradě stanovené ceny.

V   dne
 

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami:  
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Prosím opiště kód z obrázku vpravo: