Zasílání aktualit e-mailem
Off Road Průvodce   >   Jak se připravuje naše expedice

Jak se připravuje naše expedice


Účastníky a zájemce často zajímá, jak to vlastně připravuji a co všechno se za úspěšnou (doufejme) organizací skrývá, tak jsem se rozhodl, že tady trochu poodhalím svoje „tajemství“ :-)

„Po expedici“ je hned automaticky zároveň „před expedicí“. Již při každé expedici si dělám poznámky, nejen do GPS, ale i na papír, k cestě a krajině, kterou právě projíždíme, aby příští expedice do této oblasti mohla být upravena, přizpůsobena nebo třeba jinak změněna s ohledem na obtížnost, počasí a sestavu účastníků. Tyto sesbírané informace všechny pečlivě eviduji a pak v zimních měsících třídím a zpracovávám při přípravě tras na další expedici do této lokality. A tak vlastně další expedice začíná již v průběhu té právě probíhající. Při návratu z výprav na dálnici už přemýšlím o nových trasách na příště. V průběhu sezóny, před jejím započetím či po jejím skončení se snažím najít čas k objevitelským výpravám. To potom vyrazím sám nebo ve velmi malé skupině do dané oblasti a pokouším se ověřit sjízdnost úseků, které jsem si poznamenal, odhadl v mapě, odhadl při čtení reliéfu krajiny, nebo kde jsem již dlouho nebyl, případně o kterých jsem od někoho slyšel. Za dlouhých zimních večerů pak plánuji nové trasy a hledám informace o okolí, abychom nejenom nejezdili zbůhdarma a x-krát se nevraceli, ale i věděli, kudy jezdíme.

Plánování denních etap není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Vědět kudy - to je to nejjednodušší. Musím co nejpřesněji odhadnout čas, který budeme potřebovat k překonání překážek před námi a tedy čas k příštímu vhodnému tábořišti. Tábořiště musí být pokud možno hezké, pohodlné, musí být prostor pro WC, nejlépe u vody a v závětří, musí odpovídat předpokládanému počtu vozů a stanů. Cestou si také musíme nakoupit proviant, natankovat benzín nebo naftu, a eventuálně nasbírat dříví na táborák, pokud přenocujeme nad hranicí lesa nebo v poušti - to také musím uvážit předem s ohledem na aktuální počasí a předpověď. Zdaleka ne z každého místa, kam se večer dá i pohodlně dojet, se dá ráno při rose nebo po nočním dešti či sněžení pokračovat dál nebo alespoň opět vrátit zpět. Měl bych i vědět, kde se dá nabrat pitná voda, kudy se dají některé úseky v nouzi objet, kde se dá případně nouzově přenocovat v případě poruchy některého z vozidel nebo při jiné nečekané události a spoustu jiných věcí. Musím mít zjištěna a vyřízena veškerá povolení, pokud to daná destinace vyžaduje.

V případě přípravy úplně nové destinace, kde jsem ještě nikdy nebyl, je ta příprava ještě rozsáhlejší - dlouhodobá a momentální bezpečnostní situace, kontakty na naše zastupitelské úřady v místě a informace od nich, aktuální doporučení místních úřadů, kontakty na místní obyvatele v případě nutnosti nějaké pomoci či asistence, znalost místních poměrů a zejména omezení. Obecná znalost místního života, zvyků, chování atd. Samozřejmě musím zajistit všechny kompletní dostupné mapové podklady a pak k tomu samozřejmě příprava tras, denní plán a vše ostatní, co se týká výprav do mně již známých destinací. V případě leteckých poznávacích výprav je to ještě zajištění vhodných vozidel k zapůjčení, letenek a případně víz.
Na toto si musím najít čas buď během zimy, nebo mezi expedicemi.

Do konce roku vždy zveřejňuji nové termíny na webu a v průběhu roku informuji zájemce, obvykle jedenkrát za měsíc, kteří mi poslali emailové adresy, o změnách, aktualitách či dalších, například víkendových setkáních. Na konci, ale i v průběhu roku pak probíhá obsáhlá korespondence - odpovědi na dotazy účastníků nebo zájemců o výpravy, rozesílání seznamů doporučené výbavy a vyjasňování mnoha podrobností. Rozesílání podrobných propozic všem přihlášeným účastníkům na jednotlivé expedice před jejich konáním. Na každou expedici musí být nachystána expediční trika a samolepky na vozidla. Nezanedbatelnou roli také hraje příprava techniky - průvodcovského vozidla případně i vozidel účastníků., a to vč. komplet potřebného vybavení.

Pro všechny expedice musí být vždy nejpozději jeden měsíc před expedicí všechno nachystáno. Všichni přihlášení dostanou v předstihu v zaslaných propozicích souřadnice, popis cesty na místo srazu a pak už to začne.

Často odjíždím na výpravy už několik dní před jejím začátkem, abych ověřil poměry na místě. Přes zimu, nebo v době kdy jsem tam nebyl, se může hodně změnit - sesuvy půdy, zasypané nebo sesunuté silnice a stromy přes cestu, stejně jako nově postavené závor či zákazy vjezdu, které mají spasit přírodu. Nemohu sice projet předem celou trasu expedice, ale na známé problematické úseky se podívám předem, abychom se potom nemuseli zbytečně otáčet s celým konvojem.

A pak v místě srazu v ČR nebo jinde po Evropě se konečně poznáme osobně, pokud se neznáme již z dřívějších expedic. A jaké je to pak na výpravě? Nechte se překvapit, pokud máte zájem, tak se spoustu věcí můžete naučit a poznat, ale jedno můžu říct: zatím nikdo nelitoval, kdo jel s námi :-) :-).

Podrobné informace k jednotlivým expedicím, spoustu fotek a videí najdete zde na stránkách v archivu expedic či u jednotlivých destinací.

Tak se na Vás všechny těšíme
„Žijte offroad :-)!“© 2023 Off Road EXPEDITIONS s.r.o., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů   |   Cookies
Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.