Zasílání aktualit e-mailem
Off Road Průvodce   >   Přihláška na akci

Přihláška na akci


Víkendová nebo 1-denní setkání - Přihláška účastníka výpravy

Uvedená data nebudou poskytnuta třetí osobě.
Po odeslání formuláře obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o přihlášení.


Termín výpravy:


11.04.2015 - 11.04.2015   Víkendové setkání - Milovice   (Offroad, SUV, ATV)
                                                  účastnický poplatek: 0/vozidlo (Přihlášení a zaplacení na místě v den konání akce)
                                                  specifický symbol: 4-2015-47


V případě, že je v průběhu akce přesun trajektem či letadlem, je nutné vyplnit všechna pole!


Hlavní člen posádky

Jméno, příjmení:
datum nar.:
Mobil/Tel.:
E-mail:
Adresa:
č.pasu:  
krevní skup.:  
velikost trička:

Vůz

Značka vozu:  
Typ vozu:
rok výr.:  
ujeté km:  
SPZ:
Zkušenost v terénu:  minimální   základní   velmi dobrá

Ostatní členové posádky

Počet členů posádky:  žádný   1   2   3   4   (max.4 osoby/vůz)

Jméno:
bydliště:
č.pasu:
datum nar.:
krev.skup.:
e-mail:
telefon:
velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu:
datum nar.:
krev.skup.:
e-mail:
telefon:
velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu:
datum nar.:
krev.skup.:
e-mail:
telefon:
velikost trička:

Jméno:
bydliště:
č.pasu:
datum nar.:
krev.skup.:
e-mail:
telefon:
velikost trička:

Poznámky:

Platba a storno poplatky

Stanovená cena obsahuje pouze poplatek za průvodce, který zahrnuje organizační zajištění jedním profesionálním průvodcem/zdravotníkem, který má letité zkušenosti z podobných akcí, zajištěn je podrobný itinerář předem připravené trasy. Technicky zajišťuje celou akci organizační vůz nebo ATV s expediční výbavou.
Cena nezahrnuje ostatní náklady na cestu posádky nebo účastníka, které jsou specifikovány u jednotlivých destinací.

Stanovená cena je splatná do 10 dnů od podání přihlášky. Přihláška je přijata za platnou až po úhradě stanovené ceny. V případě, že je větší počet zájemců, platí pořadí přihlášek dle úhrady k termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je u výprav-expedic s vlastním vozem vždy 30 dnů před odjezdem a u výprav-expedic s leteckou přepravou se zapůjčením vozů 60 dnů před odjezdem - individuálně se lze přihlásit i po tomto termínu je-li volné místo, po tel.dohodě. V případě, že do 30dnů/60dnů před odjezdem nebude závazně přihlášen minimální počet účastníků, bude cena vrácena v plné výši do 10 dnů.

Storno poplatky - u výprav-expedic s vlastním vozem do 60 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 59 až 31 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 30 dnů před odjezdem 100%.
U výprav-expedic s leteckou přepravou se zapůjčením vozů do 90 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 89 až 61 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 60 dnů před odjezdem 100%.
V případě podání storna přihlášky, bude účastnický poplatek po odečtení uvedených storno poplatků vrácen do 30 dnů ode dne podání. Zálohy na náklady hrazené účastníkem (lodní lístky, letenky, ubytování, půjčovné, atd.) budou po odečtení storno poplatků jednotlivých společností vráceny do 45 dnů ode dne podání.

 

Souhlasím a stvrzuji, že jsem se seznámil se všemi skutečnostmi obsaženými v této přihlášce a tyto bezezbytku přijímám.

  • Všichni účastníci, jejich spolujezdci a veškeré další osoby, které se pořádané akce zúčastní, jsou povinni se plně řídit pokyny pořadatelů.
    V případě opakovaného nebo hrubého porušení pokynů pořadatele, je možné účastníka vyloučit z pořádané akce s okamžitou platností bez dalších náhrad.
  • Všichni účastníci budou používat výhradně vytýčené a předem pořadatelem určené trasy. V případě, že z trasy vyjedou, přebírají veškerou právní a hmotnou odpovědnost za způsobené škody a to v plném rozsahu.
  • Všichni účastníci, zejména jezdci a spolujezdci berou na vědomí, že se účastní pořádané akce plně na vlastní nebezpečí. To znamená, že veškeré poškození vozidel, stejně tak, jako utrpění újmy na zdraví, jdou k jejich tíži.
  • Všichni účastníci jsou povinni se řídit všemi platnými, obecně závaznými právními předpisy, včetně vyhlášek.

Souhlasím s registrací mých osobních dat pro interní účely ORE. Data nebudou poskytnuta třetí osobě.


Platbu provedu:

bankovním převodem
Off Road EXPEDITIONS s.r.o.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4943000389/0800
IBAN: CZ4008000000004943000389
var. symbol: Vaše datum narození bez teček,   konst. symbol: 0308,   SPECIFICKÝ SYMBOL: 4-2015-47 (nezapomeňte zadat do příkazu k úhradě)


hotově


Uvedenou přihlášku beru jako závaznou a souhlasím s uvedenými storno podmínkami.

Přihláška je přijata za podanou až po úhradě stanovené ceny.


V   dne

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami:  

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Opište kontrolní kód:     


© 2024 Off Road EXPEDITIONS s.r.o., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů   |   Cookies
Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.